pl en de
Mariusz - 882 500 901, Michał - 882 500 902

Oferujemy

Wynajem średnioterminowy
 
Średnioterminowe wypożyczanie samochodów dotyczy okresu trwania umowy od 1 do 24 miesięcy. Łączy w sobie najlepsze elementy oferty wypożyczania dziennego i długoterminowego.


 
Główne cechy wynajmu średnioterminowego to:

- szerokie ramy czasowe usługi (od 1 do 24 miesięcy),
- szybka realizacja – dostępność samochodu nawet w ciągu kilku dni
- cena usługi wypożyczenia obejmująca koszty eksploatacyjne, ubezpieczenie i sezonową wymianę opon,

- indywidualnie kalkulowana i ustalana z Klientem cena najmu, uzależniona od segmentu (klasy) auta, okresu, na jaki wypożyczamy samochód i szacowanego przebiegu
- możliwość swobodnego kształtowania limitu przebiegu i czasu najmu,
- kompleksowość obsługi taka jak dla wynajmu długoterminowego.

Usługa średnioterminowego wynajmu samochodów jest rozwiązaniem adresowanym zarówno do firm jak i osób prywatnych. Najemca zyskuje oprócz samochodu pełen pakiet usług związanych z obsługą techniczną auta, jego ubezpieczeniem, rozliczaniem ewentualnych szkód komunikacyjnych, a także pojazd zastępczy na wypadek awarii.Wynajem średnioterminowy jest idealnym rozwiązaniem również dla małych i średnich przedsiębiorstw, które dzięki niemu nie muszą angażować środków finansowych na zakup samochodów. To właśnie wypożyczenie średnioterminowe pozwala na szybkie rozwiązanie problemu z transportem pracowników lub zapewnieniem środka komunikacji dla reprezentantów firmy.

Wypożyczenie średnioterminowe gwarantuje atrakcyjniejsze ceny najmu niż wypożyczenie krótkoterminowe, umożliwiając jednocześnie szybkie pozyskanie samochodu oraz prostotę procedur wynajmu dziennego. Umożliwia także wraz z wydłużaniem czasu najmu ewolucję ceny wypożyczenia do stawek wypożyczenia długoterminowego. W wynajmie średnioterminowym zapewniamy standard usługi analogiczny do wynajmu długoterminowego.
Wyjątkową zaletą wypożyczenia samochodu w okresie od 1 do 24 miesięcy, jest łatwość rozpoczęcia i zakończenia wynajmu pojazdu, która ma źródło w minimalnej ilości formalności i szerokiej dostępności samochodów. Wynajem średnioterminowy może z powodzeniem zastąpić zakup lub wynajem długoterminowy pojazdu gwarantując elastyczność w zakresie czasu trwania i jednocześnie nie odbiegając od cen wypożyczenia na jeszcze dłuższy czas (powyżej 24 miesięcy).

 
Wynajem długoterminowy

Długoterminowe wypożyczenie samochodu polega na odpłatnym użytkowaniu samochodu dowolnej marki i klasy, w długim okresie czasu, zwykle pomiędzy 3 a 5 lat.

Wypożyczenie samochodu na dłuższy okres czasu jest alternatywną do zakupu samochodu na własność lub leasingu. Rozwiązanie to, bardzo popularne w krajach zachodnich, od kilku lat zdobywa coraz większą liczbę zwolenników w Polsce.
Usługa długoterminowego wypożyczenia samochodu polecana jest szczególnie tym firmom, dla których samochód jest narzędziem pracy i wymaga okresowej wymiany. Usługa wynajmu długoterminowego nie wymaga angażowania własnych środków finansowych na zakup pojazdów, co korzystnie wpływa na zachowanie płynności finansowej firmy.

                         Nasza wypożyczalnia samochodów oferuje stałe miesięczne opłaty za użytkowanie samochodu, których wysokość jest głównie uzależniona od czasu trwania umowy. Szczegóły umowy wynajmu długoterminowego dostosowane są do specyfiki biznesu i potrzeb Klienta.
Głównymi zaletami długoterminowego wypożyczania samochodów są stałe i przewidywalne koszty użytkowania pojazdu, wyrażone poprzez miesięczną ratę wynajmu, niezmienną w okresie trwania umowy. Firma nie musi angażować własnego kapitału na zakup samochodów, a jednocześnie zyskuje możliwość elastycznego budowania swojej floty i natychmiastowego jej uzupełniania w nagłych przypadkach.
Wynajem długoterminowy charakteryzuje kilka istotnych reguł:


- właścicielem samochodów przez cały czas najmu jest wypożyczalnia samochodów Skorpion Rent a Car, która przejmuje na siebie ryzyko związane np. z niepewną wartością pojazdu po zakończeniu kontraktu,
 - Klient w zamian za stałą miesięczną ratę użytkuje samochody, które są pod opieką specjalistów; wszelkie czynności związane np. z serwisowaniem samochodów, ogumieniem, organizowane są przez wypożyczalnię samochodów Skorpion Rent a Car,
- samochody są wynajmowane na określony czas i limit kilometrów ; umowa wypożyczenia długoterminowego uwzględnia możliwość modyfikacji obydwu paramentów w trakcie trwania kontraktu,
- Klient po zakończeniu kontraktu nie martwi się o sprzedaż samochodów, wszystkim zajmuje się wypożyczalnia samochodów Skorpion Rent a Car.

Korzyści finansowe z wypożyczenia samochodu w trybie długoterminowym:
- łatwe planowanie i budżetowanie – stałe miesięczne opłaty za najem i zarządzanie pozwalają na uniknięcie niespodziewanych kosztów, przekroczenie budżetu,
- redukcja kosztów związanych z flotą oraz utrzymanie ich na stałym poziomie dzięki kontroli kosztów i jakości obsługi floty,
- przejęcie ryzyka związanego z wartością końcową pojazdów – właścicielem floty jest Skorpion Rent a Car, który odpowiedzialny jest za ich sprzedaż po zakończeniu kontraktu,
- większa zdolność kredytowa – flota nie obciąża bilansu firmy, jak w przypadku zakupu pojazdów na kredyt,
- wyższy zwrot z inwestycji – firma może przeznaczyć kapitał na inwestycje związane ze swoją główną działalnością zamiast na zakup pojazdów.


Siedziba wypożyczalni samochodów Skorpion Rent a Car jest do Państwa dyspozycji. Usługi długoterminowego wypożyczania pojazdów świadczymy na terenie całego kraju. Zapraszamy!

Podane powyżej ceny zależą od długości okresu wynajmu samochodu.

Przy dłuższych okresach wynajmu udzielamy atrakcyjnych rabatów.

Ceny zawięrają kompletne ubezpieczenie samochodu.